De Gemeente Amsterdam een definitieve beslissing genomen en aangekondigd dat vanaf 2025 het gebruik van brandstofmotoren in het centrum, in de zogenaamde uitstootvrije zone voor pleziervaart, niet langer is toegestaan. Dit besluit brengt met zich mee dat er in de komende periode een enorme hoeveelheid boten dienen te worden voorzien van een elektrische aandrijving, een enorme kans voor de lokale maritieme sector.

Leave a Comment