Subsidie alert voor  bouwbedrijven die vaartuigen elektrisch willen maken, Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel weer beschikbaar.

Op 5 maart 2024 opent de inschrijving voor de Subsidie Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Voor het aanschaffen of financial leasen van nieuwe emissieloos bouwmaterieel kan men mogelijk in aanmerking komen voor de SSEB.  Deze regeling stimuleert de aanschaf van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

Wat is SSEB?

De SSEB is een financiële ondersteuning die gericht is op het stimuleren van de bouwsector om schoner en emissievrij materieel te gebruiken tijdens bouwprojecten. Onder deze regeling valt ook een tegemoetkoming in de ombouw van vaartuigen naar een elektrische aandrijving. De SSEB is er ook voor de ombouw van bouwwerktuigen en bouwvaartuigen naar emissie-arm.

De regeling opent op dinsdag 5 maart 2024 en heeft een totaal budget van € 36 miljoen met een maximum subsidiebedrag per machine/voertuig van € 300.000.

Wie kan er aanspraak maken op deze subsidie?

Deze regeling is voor:

  • bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn en nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik.
  • bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen en deze aan andere bedrijven verhuren of leasen.
Welke onderdelen zijn er waarvoor subsidie aangevraagd kan worden?

Er zijn verschillende onderdelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • SSEB Aanschaf: Voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines.
  • SSEB Retrofit: Voor het ombouwen naar emissiearm of emissieloos van bestaande bouwwerktuigen en bouwvaartuigen.
  • SSEB Innovatie: Project experimentele ontwikkeling. Voor een project experimentele ontwikkeling om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen.
  • SSEB Innovatie: Haalbaarheidsstudie. Voor een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarbij hoort.
Subsidie aanvragen 2024

In 2023 werden er in 1 dag bijna 1000 aanvragen ingediend met een totale waarde van 66 miljoen euro. Daarmee werd het totale budget van 2023 ruimschoots overschreden.

Mocht deze subsidieregeling voor nu te vroeg komen dan is er geen nood aan de man. De SSEB loopt nog tot en met 2027, met waarschijnlijk een uitloop naar 2023. Tot 2030 is er op dit moment in totaal € 270 miljoen gereserveerd.

Op 1 februari jl. organiseerde RVO een webinar: SSEB aanschaf en retrofit 2024 dat hier nog teruggekeken kan worden. Start vandaag nog met het onderzoek naar de mogelijkheden van elektrificatie van uw vaartuig om deze subsidiemogelijkheid niet te missen.

Neem contact op met DAMOTO voor een vrijblijvend adviesgesprek over een totaaloplossing voor de ombouw bij professioneel elektrisch varen.

Leave a Comment