De provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling geïntroduceerd ter bevordering van de ombouw van plezierboten van fossiel naar elektrisch aangedreven binnenboordmotoren. De subsidieregeling biedt particuliere booteigenaren de mogelijkheid om gemakkelijk over te stappen door middel van een tegemoetkoming van 25% van de ombouwkosten met een maximum van € 4.000.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • voor inwoners van de provincie Zuid-Holland
  • voor particuliere boten met een ligplaats in Zuid-Holland
  • uitsluitend binnenboordmotoren, geen buitenboordmotoren
  • uitsluitend ombouw van bestaande boten, niet voor nieuwe boten
  • uitsluitend voor volledig elektrisch varen, niet voor hybride

De gedetailleerde uitleg en complete voorwaarden vind je op overheid.nl.

Aanvragen kunnen vanaf 16 november a.s. worden ingediend via het subsidieportaal van de provincie Zuid-Holland. Het totale budget bedraagt € 100.000. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, indien compleet.

Leave a Comment